Yhdistyksen arvot

Yhdistyksen perusarvo nousee Raamatusta ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Yhdistyksen toimintaa motivoi ajatus, että Elämä on arvokasta, Muutos on mahdollista ja Jokainen on tärkeä.

Elämä on arvokasta
Elämää ei ole varaa hukata. Jokaisen elämällä on merkitys, eikä sitä ole tarkoitettu tuhottavaksi päihteillä, rikollisuudella, väkivallalla ja valheilla.

Ilmenee työssämme: Rohkaisemme ja ohjaamme ihmisiä elämään täyttä ja vapaata elämää. Tuemme asiakkaita löytämään oman elämänsä arvokkuus ja ainutlaatuisuus. Välineinä ovat mm. tukikeskustelut, tukiryhmät ja vapaa-ajantoiminta.
 
Muutos on mahdollista
Ei ole tilannetta tai ihmistä, joka ei voisi muuttua parempaan suuntaan. Uskomme totaaliseen muutokseen; ihmisen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen minän muutokseen.

Ilmenee työssämme: Meillä ei ole toivottomia asiakkaita. Mikäli henkilöllä on halu muutokseen, olemme valmiita tekemään työtä sen eteen.
 
Jokainen on tärkeä
Kunnioitamme ihmisiä ihmisinä riippumatta siitä, onko kyseessä asiakas, työtoveri tai kuka tahansa työn piirissä oleva ihminen. Ihmisten teot saattavat olla hyviä tai huonoja. Ihmiset voivat muuttua. Ihmisen kunnioittaminen on syrjäytymisen ehkäisyn peruspilari.

Ilmenee työssämme: Emme kohtele ihmisiä pilkallisesti tai loukkaavasti. Kunnioittaminen näkyy kanssakäymisen arkipäivässä, ystävällisyytenä ja kohteliaisuutena. Olemme empaattisia ja palvelualttiita. Asiakkaana ihminen ei ole muutoksen kohde vaan muutoksen toteuttaja. Arvostamme ihmisen omaa vapaata tahtoa ja kykyä löytää ratkaisut elämänsä pulmiin.