Toiminnan kuvaus

Takaisin Elämään ry on valtakunnallinen toimija, jonka pääaasiallinen kohderyhmä on alle 29-vuotiaat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Yhdistys toimii kristillisen lähimmäisenrakkauden arvopohjalta, vaikkakaan ei ole sitoutunut mihinkään seurakunnalliseen tai uskonnolliseen suuntaukseen. Yhdistyksen tarkoitus on huomioida nuori yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti henkisen, fyysisen, sosiaalisen ja hengellisen tarpeiden pohjalta.

Yhdistyksen työ painottuu vankila- ja/tai päihdetaustaisten nuorten tukemiseen askel kerrallaan päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Tuemme nuoria eteenpäin kohti itsenäisyyttä ja sisällöllistä, mielekästä ja omaksi koettua arkea. Yksi tärkeä elementti kokonaisvaltaisessa tuessa on yhdistyksen tarjoama tukiasumistoiminta.
 
Solmimme eritasoisia tuki- tai asumisohjelmasopimuksia 6 - 18 kuukauteen. Joustavat ohjelmasisällöt muokataan tarpeita vastaaviksi yhdessä asiakkaan, maksavan tahon ja yhdistyksen kanssa.