Tukihenkilö- ja vertaistukitoiminta

Nuoren tukeminen perustuu henkilökohtaiseen vierellä kulkemiseen ja kohtaamiseen. Päihteetön arki on kova haaste ja usein apua tarvitaan aamusta iltamyöhään. Etenkin illat ja viikonloput muuttuvat helposti kompastuskiveksi, jos ne täyttyvät yksinäisyydellä tai vanhoilla kavereilla. Näihin kipupisteisiin yhdistys tarjoaa kristittyjä ja terveelliset elämäntavat omaavia tuki- tai vertaistukihenkilöitä.
 
Tarjoamme eritasoisia räätälöityjä tukiohjelmia syrjäytymisen riskissä oleville alle 29 -vuotiaille nuorille (esim. päihdehoitojakson tai vankilasta vapautumisen jälkeiseen arkeen). Tukiohjelmat sisältävät asunnon, arjen toiminnot ja tuen työhön tai opiskeluun pääsemiseksi.
 
Tukihenkilö
Voi toimia tukihenkilönä ilman omakohtaista kokemusta

Vertaistukihenkilö
Henkilö, joka on selviytynyt vastaavanlaisista elämäntilanteista, toimii tukihenkilönä.

Sinustako tukihenkilö?
Tarvitsemme kristillisen vakaumuksen omaavia vapaaehtoisia. Luotettava ja turvallinen seura on tarpeen erityisesti viikonloppuisin. Hyvän seuran ja mielekkään vapaa-ajan avulla nuorta voidaan ohjata ja tukea kohti ehjää ja mielekästä elämää.
 
Suurin osa asiakkaistamme on vankilasta vapautuvia tai muun hoitojakson päättäneitä, jotka tarvitsevat tukea päihteettömyyteen ja itsenäiseen asumiseen. Jokaiseen tukihenkilökontaktiin suunnitellaan oma tukisuunnitelma. Tarvitsemme myös tukihenkilöitä perheellisille nuorille vanhemmille. Tähän ns. tukiperhetyöskentelyyn tarjotaan koulutusta.
 
Mikäli olet kiinnostunut toimimaan tuki- tai vertaistukihenkilönä, Ota yhteyttä.