Työmuodot

Toiminnan pääasiallista kohderyhmää ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat alle 29-vuotiaat nuoret. Ohjaamme ja tuemme kohderyhmän nuoria kohti päihteetöntä, rikoksetonta ja itsenäistä elämää. Tarjoamme vankilasta vapautuville, laitoshoidon päättäneille tai muuten tuen tarpeessa oleville räätälöityjä tukiohjelmia. Tukea päihteidenkäytön lopettamiseen, asunnottomuuten ja kriiseihin.
 
Toimimme yhteistyössä kaupunkien, kuntien, seurakuntien ja järjestöjen sekä vanhempien/kasvattajien kanssa.